Harvest Moon Light of Hope SE Complete PS4

หลังจากมองหาจุดเริ่มต้นใหม่คุณล่องลอยไปในเมืองท่าเรือขนาดเล็กที่ถูกพายุทำลาย เมืองถูกทิ้งร้าง แต่คุณไม่มีวันที่จะกลับมาอีกจากความท้าทาย! มันขึ้นอยู่กับคุณแล้วที่จะช่วยสร้างเมืองขึ้นใหม่และไขปริศนาของประภาคาร … แต่มันจะไม่ง่ายเลย!

หมวดหมู่: , ,