Thumb Grips Silicone Thumb Stick Caps for PlayStation 4

฿100.00

ติดตั้งง่าย – เพียงเปิดฝาด้านในออกแล้วชนกับก้านป้องกันก้านควบคุม PS4 Xbox One ของคุณเพื่อป้องกันฝุ่นและสิ่งสกปรกและป้องกันการเลื่อนหลุด

Thumb Grips Silicone Thumb Stick Caps for PlayStation 4

฿100.00