Warriors Orochi 4 Ultimate Nintendo Switch

฿1,590.00

เพื่มเนื้อเรื่องใหม่ จะถูกสำรวจใน Warriors Orochi 4 Ultimate ในที่สุดผู้เล่นก็ค้นพบว่าทำไม Zeus จึงก่อตั้งกลุ่มต่อต้านโอดินและจุดประสงค์ที่แท้จริงของ Loki

มีสินค้าอยู่ 2

Warriors Orochi 4 Ultimate Nintendo Switch

฿1,590.00

หมวดหมู่: , , ,